ΝΕΟ! ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 29-64 ΕΤΩΝ

    ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ να προκηρυχθεί το ΠΡΩΤΟ (1ο) δεκαπενθήμερο του Μαρτίου 2016 ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης για ανέργους 29 – 64 ετών σε 8 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως το ΕΜΠΟΡΙΟ, ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ, οι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, LOGISTICS κ.α. και σε 43 ειδικότητες. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε 26.000 ανέργους με στόχο […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 8/9/2017

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία…

ΝΕΟ! ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2016 – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ – ΔΕΣ ΤΟ ΚΕΚ ΑΙΑΣ: ΠΑΡΟΧΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ www.insete-training.gr

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τους επιλαχόντες στο voucher τουρισμού – Β΄ΚΥΚΛΟΣ για το 2016 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με τον ΚΑΥΑΣ τους να ελέγξουν εάν είναι δικαιούχοι. Το ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. είναι ένας από τους Παρόχους Κατάρτισης, που περιλαμβάνονται στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και της Ελληνικής […]

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)

Εργάζεστε ή επιθυμείτε να εργαστείτε στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλειας, αλλά δεν έχετε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και τίτλο Πιστοποίησης; Το ΚΕΚ ΑΙΑΣ σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), έναν φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για άτομα που επιθυμούν να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν ως προσωπικό ασφαλείας […]

ΝΕΟ! 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ για την πιστοποίηση γνώσης Η/Υ. Απέκτησέ την ΤΩΡΑ ΚΙ ΕΣΥ για συμμετοχή σου σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ

Με επιτυχία 100% στέφθηκαν οι εξετάσεις του Ιουλίου στο ΚΕΚ ΑΙΑΣ στα Άνω Λιόσια για την απόκτηση πιστοποίησης Η/Υ και συνεχίζουμε. Το έμπειρο ΚΕΚ σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το UNICERT PRIMARY – Πιστοποιητικό απόδειξης βασικών γνώσεων Η/Υ, το οποίο είναι εγκεκριμένο για πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο, για μετατάξεις και συμμετοχή σε προγράμματα ανέργων […]

ΝΕΟ!ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ; ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤ

Το υποχρεωτικό, σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 για το προσωπικό καταστημάτων εστίασης, 10ωρο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην «Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων» πρόκειται να υλοποιήσει το πιστοποιημένο ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. στα Άνω Λιόσια, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εξασφαλίσουν την αναγκαία άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ποιους αφορά Το πρόγραμμα αφορά το προσωπικό των […]

Ισολογισμός ΚΕΚ ΑΙΑΣ – Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου 01/01/2015 – 31/12/2015

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Eταιρεία : ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ με Α.Φ.Μ. : 090246033, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 – 31/12/2015 ) – ΓΕ.Μ.Η.: 0007972201000 Ποσά σε μονάδες ευρώ Σημείωση 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 59.250,28 63.105,88 Λοιπός εξοπλισμός 7.718,27 […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 9/9/2016

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, που βρίσκονται στη διεύθυνση Σωτήρη Πέτρουλα 3 & Φυλής, Άνω Λιόσια Αττικής, την 9η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 1. Υποβολή […]

ΝΕΟ! ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2016 – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ – ΔΕΣ ΤΟ ΚΕΚ ΑΙΑΣ: ΠΑΡΟΧΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ www.insete-training.gr

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το voucher τουρισμού – Β΄ΚΥΚΛΟΣ για το 2016 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με τον ΚΑΥΑΣ τους να ελέγξουν εάν είναι δικαιούχοι. Το ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. είναι ένας από τους Παρόχους Κατάρτισης, που περιλαμβάνονται στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης […]

ΝΕΟ! ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2016 – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ – ΔΕΣ ΤΟ ΚΕΚ ΑΙΑΣ: ΠΑΡΟΧΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ www.insete-training.gr

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το voucher τουρισμού – Β΄ΚΥΚΛΟΣ για το 2016 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με τον ΚΑΥΑΣ τους να ελέγξουν εάν είναι δικαιούχοι. Το ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. είναι ένας από τους Παρόχους Κατάρτισης, που περιλαμβάνονται στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων […]