Ιστορικό

Το ΚΕΚ ΑΙΑΣ (πρώην ΚΕΚ ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ) στη μακρόχρονη παρουσία του στον τομέα της παροχής εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών από το 1995 μέχρι και σήμερα, έχει υλοποιήσει ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα κατάρτισης με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, ικανών να συμβάλλουν αποτελεσματικά, τόσο στην καταπολέμηση της ανεργίας, όσο και στην υποστήριξη των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων, με την ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού τους.

Πρωταρχικός σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης, ήταν πάντα η ένταξη των καταρτισθέντων στην αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό το ΚΕΚ ΑΙΑΣ έδωσε μεγάλη έμφαση στη δόμηση και συστηματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προώθησης στην απασχόληση, στοχεύοντας πολλαπλά στη:

•    σύνδεση κατάρτισης – απασχόλησης,
•    ταχύτερη δυνατή ένταξη των καταρτισθέντων στην αγορά εργασίας,
•    προώθηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και
•    κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων με εξειδικευμένο προσωπικό.

Επίσης, έχει εκπονήσει εργαλεία και παράξει προϊόντα, στοχεύοντας τόσο στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, όσο και στην υποστήριξη των καταρτιζόμενών του, γενικού πληθυσμού και ειδικών κοινωνικών ομάδων.

Α.    Δημιουργία δομών στήριξης

 1. Κέντρα Πληροφόρησης & Υποστήριξης Τσιγγάνων (Αγ. Βαρβάρα & Ίλιον Αττικής, Κάτω Αχαγιά Αχαϊας, Αιτωλικό Αιτωλ/νίας, Άρις Μεσσηνίας).
 2. Γραφείο Στήριξης γυναικών παραβατών του νόμου «ΛΥΣΙΔΕΣΜΗ»

Β.    Μελέτες – έρευνες

 1. «Διερεύνηση και εντοπισμός των αναγκών των νέων στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
 2. «Μελέτη Οργάνωσης & Λειτουργίας Κέντρων Πληροφόρησης και Υποστήριξης Παλιννοστούντων»
 3. “Μελέτη Δημιουργίας, Οργάνωσης και Λειτουργίας Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών”
 4. «Έρευνα για την επαγγελματική ένταξη αποφυλακισμένων γυναικών σε χειροτεχνικές επιχειρήσεις της Αττικής»
 5. «Μελέτη βιωσιμότητας επιχείρησης παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών σε ηλικιωμένους»
 6. «Μελέτη καταγραφής ηλικιωμένων στην Αττική»
 7. «Μελέτη διερεύνησης αγοράς εργασίας γυναικών στο Δήμο Άνω Λιοσίων και Αχαρνών»

Γ.    Εκπαιδευτικά βοηθήματα – Υλικά υποστήριξης

 1. «Οδοιπορικό στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»
 2. «Στη φυλακή….»
 3. «Πακέτα στήριξης γυναικών παραβατών του νόμου»
 4. «Εκπαιδευτικές σημειώσεις προγραμμάτων κατάρτισης»
 5. Γκιλαμπάς
 6. Χαρτογράφηση Τσιγγάνικων Συλλόγων
 7. Τσιγγάνικη εφημερίδα

Δ.    Συστήματα

 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Προώθησης στην Απασχόληση καταρτιζομένων.
 • Σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Σύστημα ευαισθητοποίησης απέναντι σε ειδικές κοινωνικές ομάδες