Ταυτότητα

fotosml

row

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ΑΙΑΣ A.E. εδρεύει στα Άνω Λιόσια Αττικής και  δραστηριοποιείται στον χώρο της Εκπαίδευσης/Κατάρτισης από τις αρχές του 1995. Έχει πιστοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ) ως φορέας κατάρτισης σε πλείστα θεματικά πεδία όπως: Οικονομία-Διοίκηση, Παιδαγωγικά και Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Πληροφορική, Τουρισμός και Παροχή Υπηρεσιών, Τεχνικά & Μεταφορών, κ.α..  Εδρεύει στα Άνω Λιόσια Αττικής και διαθέτει παραρτήματα στην Στερεά Ελλαδα, στη Δυτική Ελλάδα, καθώς και στην Πελοπόννησο. 

Το Κ.Ε.Κ. ΑΙΑΣ Α.Ε. έχει πλούσια εμπειρία σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής, συνεργάζεται με εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες και έχει αναπτύξει διακρατικές συνεργασίες με αντίστοιχα κέντρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεργάζεται με επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων και την προώθησή τους σε θέσεις εργασίας αλλά και για την υποστήριξη των ίδιων των ΜΜΕ μέσα από ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια κατάρτισης,  παρέχει πληροφόρηση και παροχή τεχνικής βοήθειας για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα που απευθύνονται σε αυτές.

Το Κ.Ε.Κ. ΑΙΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται επίσης στην κατεύθυνση της υποστήριξης κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων του πληθυσμού, συμβάλλοντας στην κοινωνική και οικονομική συνοχή των περιφερειών.

Στόχος μας είναι η μεγαλύτερη δυνατή ανταγωνιστικότητα των καταρτιζομένων μας, η εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και η υποστήριξη του εκσυγχρονισμού και της αποδοτικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το Κ.Ε.Κ. ΑΙΑΣ Α.Ε., αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του στον χώρο της εκπαίδευσης / κατάρτισης και έχοντας ως όραμα την συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000 από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης TUV CERT και έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας για: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

ΔΟΜΕΣ ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε.


Έδρα: Λ.Φυλής 146 & Σ. Πέτρουλα 3,  ΤΚ 133 41, Άνω Λιόσια, Τηλ.: 2102486041 – 45 , Fax: 2102486046
Α’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ναυπάκτου 33, , ΤΚ 302 00  Μεσολόγγι, Τηλ. – Fax: 2631022891
Β’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Αδάνων Αρναουτέλη, 351 00 Λαμία, Τηλ: 2231066022, Fax: 2231066023
Γ’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Μικρομάνη Καλαμάτας, Κεντρική Πλατεία , Τηλ- Fax: 2721050170

Το ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. υλοποιεί προγράμματα που απευθύνονται σε:  

  • Ανέργους, (τα προγράμματα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του Ε.Ο.Τ. κ..ά., σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αποτελούν βασικό άξονα παρέμβασης του ΚΕΚ. ΑΙΑΣ, σε πολλές περιοχές της χώρας.)
  • Κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες (Παλιννοστούντες, Μετανάστες, Πρόσφυγες, Τσιγγάνοι, Άτομα με Ειδικές Ικανότητες, Φυλακισμένοι, κ.α.). Τα προγράμματα αυτά συνδυάζουν παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων σε αντικείμενα κατάρτισης σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και ανάπτυξη μηχανισμών προώθησης και κοινωνικής υποστήριξης των ομάδων αυτών.
  • Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα για εργαζομένους