ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)

SECURITY-BANNER

Εργάζεστε ή επιθυμείτε να εργαστείτε στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλειας, αλλά δεν έχετε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και τίτλο Πιστοποίησης;

Το ΚΕΚ ΑΙΑΣ σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), έναν φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για άτομα που επιθυμούν να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν ως προσωπικό ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η πιστοποίηση στα αντικείμενα της ασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (K.Y.A. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση νέας άδειας άσκησης επαγγέλματος και την ανανέωση οποιασδήποτε άδειας εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – Security.

Η Θεματολογία:

 1. Εκπαιδευτική Εισαγωγή
  2. Ιδιωτική Ασφάλεια: Εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και η ελληνική πραγματικότητα
  3. Ποινικός Κώδικας
  4. Ποινική Δικονομία
  5. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
  6. Εισαγωγή στην Ασφάλεια
  7. Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
  8. Βασικά καθήκοντα του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 2. Ανταπόκριση σε περιστατικά
  10. Ασφάλεια εγκαταστάσεων
  11. Εξοπλισμός, μέσα και τρόποι προστασίας του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
  12. Προστασία προσώπων/χρηματαποστολών
  13. Πυρασφάλεια – πυροπροστασία και αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
  14. Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Τα μαθήματα διδάσκονται από πιστοποιημένους εισηγητές από το ΚΕΜΕΑ ή τον ΕΟΠΠΕΠ και η διδακτέα ύλη δεν περιορίζεται μόνο στο αντικείμενο των εξετάσεων αλλά παρουσιάζονται παραδείγματα, εκπαιδευτικά βίντεο και γίνονται ομαδικές εργασίες.

Κόστος & διάρκεια προγράμματος

Το κόστος συμμετοχής είναι 300€ το οποίο καταβάλλεται σε 2 δόσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι γίνονται ειδικές τιμές σε ανέργους και σε ομάδες εργαζομένων από την ίδια την εταιρεία ιδιωτικής ασφάλειας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι εκατόν πέντε (105) διδακτικές ώρες.    

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται από το ΚΕΚ ΑΙΑΣ βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης.

Διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης:

Εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται περίπου κάθε δύο μήνες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και σε άλλες πόλεις.

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 14 γραπτές ερωτήσεις ανάπτυξης μέσα σε 2,5 ώρες ενώ γίνεται και προφορική εξέτασή τους.

Το κόστος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ανέρχεται στα 150€ για την πρώτη εξέταση και σε περίπτωση αποτυχίας, στα 100€ για την κάθε επανεξέταση.

Τονίζεται ότι, το ανωτέρω Πιστοποιητικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση και ανανέωση άδειας εργασίας, προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών από 01/01/2012.

Η έναρξη του προγράμματος ξεκινά άμεσα μετά την υποβολή και συμπλήρωση ικανού αριθμού αιτήσεων ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τα γραφεία του ΚΕΚ:

 Αττική: Λεωφ. Φυλής 146 (έναντι Vodafone), Άνω Λιόσια, (καθημερινά 10:00 – 16:00)
Μεσολόγγι: Ναυπάκτου 33, (καθημερινά 08:00 – 16:00), τηλ. 26310 22891
Καλαμάτα: Μικρομάνη Καλαμάτας, Κεντρική Πλατεία, (καθημερινά 09:00 – 14:00 καθημερινά), τηλ. 27210 50170

Θεσσαλονίκη: Β. Τσορλίνη 26, ( καθημερινά 09:00 – 17:00), τηλ. 2310 551610

ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ