ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

1

VOUCHER ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για 1200 απόφοιτους Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι οποίοι θα λάβουν υπηρεσίες εναλασσόμενης κατάρτισης. Στόχος της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο στην αγορά εργασίας νέων, ανέργων, επαγγελματιών του τομέα των υπηρεσιών υγείας σε μονάδες υγείας. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων:

  • Θεωρητική Κατάρτιση 240 ωρών
  • Πρακτική Άσκηση 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες. 

Αναλυτικότερα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι:

  • Άνεργοι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, Επαγγελματίες Υγείας, (ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές, ΠΕ Οικονομικού(Οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού –Οικονομικού, ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Επισκέπτες Υγείας, ΤΕ Ραδιολόγοι-Ακτινολόγοι, ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Υγείας & ΤΕ Μαιευτική)
  • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά, που δεν ασκούν ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα ή άλλο επάγγελμα, θα πρέπει να είναι επίσης εγγεγραμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΕΑΔ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  • Βαθμός Πτυχίου
  • Ετήσιο Φορολογητέο Ατομικό Εισόδημα(οικ.έτος 2013)
  • Έτος κτήσης Πτυχίου
  • Χρόνος παραμονής στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ(σύμφωνα με την κάρτα ανεργίας) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

          Οι ωφελούμενοι θα λάβουν «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας» οικονομικής αξίας 12.000€. Συγκεκριμένα η επιταγή αφορά στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης αξίας 1.560,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) και το επίδομα πρακτικής άσκησης αξίας 6.240,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).

 

log

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να προσέρχεστε καθημερινά από τις 09:00π.μ έως 17:00μ.μ. στα κεντρικά μας γραφεία : 

          Σ.ΠΕΤΡΟΥΛΑ 3, ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε – τηλ.: (210) 2486041-5

2


Υποβολή Αίτησης:

ονομ/πωνυμο (υποχρεωτικό)

email (υποχρεωτικό)

τηλέφωνο (υποχρεωτικό)

Πόλη (υποχρεωτικό)

Είδος Προγράμματος

Εκπαιδευτικό επίπεδο

Το μήνυμά σας