ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΕΚ
Voucher_Newsletter

Στην αξιοποίηση των επιδοτουμένων από τον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24 έτους 2015) προγραμμάτων κατάρτισης των εργαζομένων τους μπορούν να προχωρήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήδη με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για το τρέχον έτος και συνεπώς οι ενδιαφερόμενες Μμε μπορούν να καταρτίσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις προς έγκριση. Σε κάθε περίπτωση, τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να υλοποιηθούν έως τις 20 Δεκεμβρίου 2015. Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).
Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24 έτους 2015 μπορούν να λάβουν μέρος ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Απαραίτητη, ωστόσο, προϋπόθεση ένταξης είναι η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2015. Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2015 διαμορφώνεται ως εξής:

■    Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλει η επιχείρηση το 2015, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
■    Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλει το 2015.
■    Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το 2014 μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,45% έως 30/6/2014 και 0,24% από 1/7/2014 και μετά) του 2014  που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ το 2015.
■    Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει το 2014, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού το 2015.

Πηγή: “Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”

Επικοινωνία

ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
Πιστοποιημένη Κε.Δι.Βι.Μα.2  από 1995
ΕΔΡΑ: Λεωφ. Φυλής 146, 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τηλ. 210-2486041-2, 2102482276
Email: mit@mitnet.gr, www.mitnet.gr/kekmit

Διάφορα