Το ΚΕΚ-ΜΙΤ Α.Ε. δημιουργήθηκε από τη ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. η οποία, από της ιδρύσεώς της το 1989, δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, μεταφέροντας την εμπειρία, τεχνογνωσία, προσωπικό και υποδομή της, στον νέο φορέα.
Το 1995, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, το ΚΕΚ ΜΙΤ Α.Ε., πιστοποιείται από τις εθνικές δομές πιστοποίησης ως θεματικό ΚΕΚ εθνικής εμβέλειας, όπου μέχρι και σήμερα ενεργοποιείται δυναμικά.

Η έδρα μας βρίσκεται στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (οδός Πάρνωνος 40, Τ.Κ. 13341, τηλ. 210 2486041-45, fax. 210 2486046, e-mail: kekmit@mitnet.gr ) όπου και διαθέτουμε 440 τ.μ. καθαρό εμβαδό στεγασμένου χώρου με 4 αίθουσες (2 διδασκαλίας και 2 πληροφορικής), γραφεία διοίκησης και τεχνικής υποστήριξης, χώρο φύλαξης παιδιών καθώς και 250 τ.μ. πρόσθετο αύλειο χώρο. Με την υποδομή αυτή καλύπτουμε 97 σπουδαστές.

Υπάρχουν ακόμα τρία παραρτήματα στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Αν. Μακεδονίας – Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας.

Στους χώρους του, παρέχεται εξειδίκευση στα εξής θεματικά πεδία:

 • Περιβάλλοντος
 • Υγείας & Πρόνοιας
 • Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Παιδαγωγικά
 • Οικονομίας & Διοίκησης
 • Πληροφορικής
 • Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
 • Αγροτικά
 • Τεχνικά & Μεταφορών

Σκοπός του ΚΕΚ ΜΙΤ Α.Ε. είναι η υποστήριξη της ένταξης ανέργων στην αγορά εργασίας και ως εκ τούτου η καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς και η βελτίωση ή ενίσχυση της επαγγελματικής θέσεις των ήδη εργαζομένων.

Οι στόχοι, που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του καθορισμένου σκοπού εντοπίζονται στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών κατάρτισης (άνεργοι-εργαζόμενοι), καθώς και στην ανάπτυξη μηχανισμών προώθησης στην απασχόληση για τους άνεργους καταρτισθέντες από το φορέα.

Ειδικότερα, αναφερόμαστε σε:

 • Παροχή ποιοτικών και εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε αντικείμενα άμεσα συνδεδεμένα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των καταρτιζόμενων στην αγορά εργασίας
 • Ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης της προώθησης ανέργων στην απασχόληση
 • Ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των ανέργων καταρτιζόμενων στις διαδικασίες ένταξης στην αγορά εργασίας
 • Προώθηση της ανάπτυξης του “επιχειρείν”
 • Ενδυνάμωση των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών εργαλείων
 • Εφαρμογή καινοτομικών προσεγγίσεων
 • Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωση σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο
 • Συμβολή στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών σε επίπεδο αναβάθμισης ανθρωπίνων πόρων και επιχειρηματικής ανάπτυξης
Επικοινωνία

ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
Πιστοποιημένη Κε.Δι.Βι.Μα.2  από 1995
ΕΔΡΑ: Λεωφ. Φυλής 146, 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τηλ. 210-2486041-2, 2102482276
Email: mit@mitnet.gr, www.mitnet.gr/kekmit

Διάφορα