Τα ΚΔΒΜ2 ΚΕΚ ΜΙΤ ΑΕ και ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΕ, με δομή στα Άνω Λιόσια, Σωτ. Πέτρουλα 3 και Λεωφ. Φυλής 146 (απεν. από VODAFON), καλωσορίζουν τους επιτυχόντες στους Δημόσιους φορείς, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 4/2020 του ΟΑΕΔ.

Αντικείμενο  της  δράσης  είναι  η προώθηση  στην  απασχόληση  ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι), μέσω της τοποθέτησής τους  για  συνολικό  χρονικό  διάστημα  οκτώ  (8)  μηνών,  σύμφωνα  με  τον ν. 4152/2013,  σε  Δήμους, Περιφέρειες,  Κέντρα  Κοινωνικής  Πρόνοιας  Περιφερειών  (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς,  Υπηρεσίες  Υπουργείων  και  άλλων  φορέων  (επιβλέποντες  φορείς), καθώς και  η συμμετοχή στην κατάρτιση για  την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και  των δεξιοτήτων των ανέργων, σε συνδυασμό με  την  απασχόλησή  τους  προς  την  επίτευξη  του  στόχου  της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η κατάρτιση  πραγματοποιείται  σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά  Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης. Η  συμμετοχή  των  ωφελούμενων  στην  δράση  της  κατάρτισης  είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας  55 ετών  και άνω είναι προαιρετική.

Τα ΚΔΒΜ2 ΚΕΚ ΜΙΤ ΑΕ και ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΕ (πρώην ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ) , δραστηριοποιούνται στα Άνω Λιόσια από το 1990, ως πιστοποιημένοι φορείς Κατάρτισης με Αρ. Μητρώου 1110980 & 1110981 Υπ. Παιδείας.

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες, ότι κατά την αποδοχή της επιτυχίας τους στο ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, θα τους ζητηθεί να επιλέξουν δύο από τα επόμενα εκπαιδευτικά αντικείμενα, ένα από τα οποία θα κληθούν να παρακολουθήσουν σε πιστοποιημένο ΚΔΒΜ2 (ΚΕΚ) , μετά την ανάληψη εργασίας στο φορέα που έχουν πετύχει. 

-Κάθε ωφελούμενος που θα συμμετάσχει σε δράση κατάρτισης έχει την υποχρέωση να δηλώσει ενδιαφέρον, με σειρά προτίμησης, σε 2 από τα κάτωθι 16 θεματικά αντικείμενα:

Α. Οριζόντιες δεξιότητες

 1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
 2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
 3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
 4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας
 6. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
 7. Πρώτες Βοήθειες
 8. Περιβαντολλογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 9. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

 1. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων
 2. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
 3. Χειρισμός Εργαλειομηχανών
 4. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
 5. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 6. Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
 7. Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Καλούμε τους επιτυχόντες, να επιλέξουν τα αντικείμενα που πραγματικά πιστεύουν ότι θα τους ωφελήσουν στον εργασιακό τους βίο. Εμείς θα υλοποιήσουμε όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Ο χρόνος κατάρτισης θα οριστεί από το Υπουργείο Εργασίας (ΟΑΕΔ) και το Υπουργείο Παιδείας, αρκετά αργότερα από την έναρξη της εργασίας. Θα προηγηθεί ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με τον πίνακα των κέντρων Δια Βίου Μάθησης που θα εγκριθούν  ειδικά για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης.

        Εμείς, προκειμένου να οργανώσουμε σωστά, τα τμήματα κατάρτισης που θα επιλέξουν οι υποψήφιοι, τόσο σε εκπαιδευτές όσο και στην ύλη και στην πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτήσετε,   σας καλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με την πορεία της αναμενόμενης διαδικασίας κατάρτισης.

Επώνυμο: *

Όνομα: *

Κινητό τηλέφωνο: *

Email: *

Φορέας απασχόλησης: *

Ειδικότητα απασχόλησης: *

Θεματικά αντικείμενα που δηλώσατε: *

* Απαραίτητα στοιχεία

Εμείς θα επικοινωνούμε μαζί σας για την ενημέρωσή σας.  

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ !!!

Τώρα  ξεκινάτε εργασία στον φορέα που επιλεγήκατε και μετά από μερικούς μήνες την κατάρτιση στο ΚΕΚ της επιθυμίας σας.

Από τη Δνση των ΚΔΒΜ2
ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΕ & ΚΕΚ ΜΙΤ ΑΕ

Επικοινωνία

ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
Πιστοποιημένη Κε.Δι.Βι.Μα.2  από 1995
ΕΔΡΑ: Λεωφ. Φυλής 146, 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τηλ. 210-2486041-2, 2102482276
Email: mit@mitnet.gr, www.mitnet.gr/kekmit

Διάφορα