voucherΕπιταγή κατάρτισης & πιστοποίησης 2.600€ – Δυνατότητα επιδοτούμενης πρόσληψης
Σήμερα ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Απασχόλησης «VOUCHER 29-64»,το οποίο προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας  για ανέργους από 29 έως 64 ετών σε 10 κλάδους αιχμής.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 1/12/2016 και ώρα 11.00 π.μ. και λήγει την 30/12/2016 και ώρα 11.59 μ.μ.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα http://voucher.gov.gr.


ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ευκαιριών για την είσοδο ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής τους και της παροχής ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων και κατευθύνσεων, οι οποίες θα συνδέονται με την αγορά εργασίας και ειδικότερα με κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας – σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020- ενισχύοντας τόσο την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων όσο και την ανταγωνιστικότητα.

ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΔΡΑΣΗ

Η δράση «VOUCHER 29-64», δίνει τη δυνατότητα σε 23.000 άνεργους δικαιούχους από 29 έως 64 ετών, να μετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, σε 60 ειδικότητες 10  αναπτυσσόμενων κλάδων της ελληνικής οικονομίας
 • Πρακτική άσκηση 500 ωρών σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής, όπως:  Εμπόριο, Logistics(αποθήκευση-μεταφορές), Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής για την επιλογή ειδικότητας κατάρτισης-πιστοποίησης προσόντων, τοποθέτησης σε επιχείρηση πρακτικής και υποστήριξη της πρόσληψης μετά την ολοκλήρωση
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 €, θα λάβουν οι δικαιούχοι άνεργοι με την ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής άσκησης

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, θα υπάρχει δυνατότητα για:

 • 6μηνη Απασχόληση, πρόσληψη με ένσημα, σε επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
Ηλικία 29-64 ετών (Γεννηθέντες 01.01.1953 – 31.12.1987)
Να μην υπάρχει μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ και ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (1 μόριο ανά πλήρη μήνα)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (εως 1 έτος: 5 μόρια, από 1-5 έτη: 15 μόρια, άνω των 5 ετών: 25 μόρια)
 • Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015) [ατομικό 0-3.500 € ή οικογενειακό 0-7.000 €: 30 μόρια, ατομικό 3501 -5000 € ή οικογενειακό 7001-10.000 €: 20 μόρια, ατομικό 5001-8.000 € ή οικογενειακό 10001 -16.000 €: 15 μόρια, ατομικό 8.001 -12.000 ή οικογενειακό 16.001-26.000€: 10 μόρια, ατομικό 12.001 και άνω ή οικογενειακό 26.001 και άνω: 0 μόρια)
 • Ηλικία Υποψηφίου (μέχρι 40 ετών: 5 μόρια, από 41 και άνω: 10 μόρια)
 • Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω) (Κάρτα ανεργίας ΑΜΕΑ) [5 μόρια]
 • Ύπαρξη προστατευόμενου/ων τέκνου/ων ΑΜΕΑ 67% και άνω [5 μόρια]
 • Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), [5 μόρια]

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΤΥΧΙΟ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ Πωλητής Λιανικής
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ Β’ ΘΜΙΑ &
 2. ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
Εξωτερικός Πωλητής
Εξαγωγικό Εμπόριο
 Προώθηση Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser)
LOGISTICS Διαχείριση Αποθήκης
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ Β’ ΘΜΙΑ &
 2. ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
Στέλεχος Εταιρείας Διαμεταφορών/Διαλογέας
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ξυλουργικές Εργασίες
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ Β’ ΘΜΙΑ &
 2. ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
Τοποθέτηση Ικριωμάτων
Εργασίες Ελαιοχρωματισμού
Κατασκευή Καλουπιών & Έγχυση Σκυροδέματος
Τοποθέτηση Σιδήρου Οπλισμού Σκυροδέματος
Τοποθέτηση Κεραμικών Πλακιδίων
Εργασίες Τοιχοποιίας
Εργασίες Επιχρισμάτων
Εργασίες Ξηράς Δόμησης
                  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Οροφοκόμος
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ Β’ ΘΜΙΑ &
 2. ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
Υπάλληλος Κρατήσεων Ξενοδοχείου
Λινοθηκάριος
Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου
Σερβιτόρος
Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου
Επαγγελματίας Καθαριστής/Καθαρίστρια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Λειτουργία και Ελαφριά Συντήρηση Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικών Καθαρισμών
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ Β’ ΘΜΙΑ &
 2. ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
Λειτουργία Συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χυτά)
ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ Διαχείριση και Εμπορία Βιολογικών Προϊόντων
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ Β’ ΘΜΙΑ &
 2. ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Τεχνίτης Μελισσοκομίας
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ Β’ ΘΜΙΑ &
 2. ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
Αμπελουργία – Οινοποιία
Υπεύθυνος Διαχ/σης και Εμπορίας Νωπών Οπωροκηπευτικών     ¨
 Τεχνίτης Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών
Τεχνίτης Πτηνοτροφίας
Τεχνίτης Υδατοκαλλιεργειών
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Περιβαλλοντική Προστασία & Ανακύκλωση Προϊόντων
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ Β’ ΘΜΙΑ &
 2. ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΤΥΧΙΟ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
LOGISTICS Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ Β’ ΘΜΙΑ &
 2. ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Ή

1 ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Συγκολλήσεις & Κοπή Μετάλλων
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ Β’ ΘΜΙΑ &
 2. ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
2 ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ή ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ελασματουργικές Εργασίες
Σωληνουργικές Εργασίες
Καθαρισμός Μετάλλων (Αμμοβολή-Υδροβολή)
Χειρισμός Μηχανημάτων Έργου
Χειρισμός Εργαλειομηχανών
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ Β’ ΘΜΙΑ &
 2. ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Ή

2 ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓ/ΤΑ

Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού & Αυτοματισμού Ελέγχου
Εργασίες Μόνωσης
Κατάρτιση σε Θέματα Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ Β’ ΘΜΙΑ &
 2. ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ή ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ/ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κατάρτιση σε Θέματα Υδραυλικών Εργασιών
ΤΠΕ Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ Β’ ΘΜΙΑ &
 2. ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Ή

2 ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓ/ΤΑ

Εφαρμογές Λογισμικού
Σχεδιασμός Ιστοσελίδων & Εφαρμογών
Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων
Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Διαχείριση και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων – Απορριμμάτων  
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ Β’ ΘΜΙΑ &
 2. ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
2 ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ή ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ Β’ ΘΜΙΑ &
 2. ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Ή

2 ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓ/ΤΑ

Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων  ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Κατάρτιση σε Θέματα Εργασιών Φυσικού Αερίου
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ Β’ ΘΜΙΑ &
 2. ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Ή

2 ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓ/ΤΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σύμβουλοι Γεωργικού τομέα (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)  ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ ΑΕΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με 2 ΕΤΗ εμπειρία σε εκμεταλλεύσεις – επιχ/σεις Γεωργικού τομέα
Σύμβουλοι Γεωργικού τομέα ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΑΕΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με 2 ΕΤΗ εμπειρία σε εκμεταλλεύσεις – επιχ/σεις Γεωργικού τομέα
Σύμβουλοι Δασικού τομέα  ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ ΑΕΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με 2 ΕΤΗ εμπειρία σε εκμεταλλεύσεις – επιχ/σεις Δασικού τομέα
Τεχνικός Βιομ/κών Εγκαταστάσεων Κρέατος & Πουλερικών
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ Β’ ΘΜΙΑ &
 2. ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
2 ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ή ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ειδικός σε Γεωγραφικά Πληροφοριακά  Συστήματα  ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΓΕΩΛΟΓΟΙ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ, ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Τεχνικός Σχεδιασμού και Design Βιομηχανικών Προϊόντων και Συσκευαστών
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ Β’ ΘΜΙΑ &
 2. ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Ή 

2 ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓ/ΤΑ

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
Τεχνικός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Αν είστε άνεργοι ηλικίας 29-64 ετών και θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία και διευκρίνιση.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επώνυμο: *

Όνομα: *

Τηλέφωνο: *

Email: *

Νομός στον οποίο θέλετε να υποβληθεί η αίτηση: *
ΑττικήςΘεσσαλονίκης

* Απαραίτητα στοιχεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 • Β. Τσορλίνη 26, ΤΚ: 54627, Ν. Ξυλάδικα Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310551610 & 2310551615, φαξ: 2310551609, e-mail: kekmit-thes@mitnet.gr.
 • Πάρνωνος 40, ΤΚ: 13341, Άνω Λιόσια Αττικής, τηλ: 2102486041-045, φαξ: 210 2486046, e-mail: kekmit@mitnet.gr

eu-espa

Επικοινωνία

ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
Πιστοποιημένη Κε.Δι.Βι.Μα.2  από 1995
ΕΔΡΑ: Λεωφ. Φυλής 146, 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τηλ. 210-2486041-2, 2102482276
Email: mit@mitnet.gr, www.mitnet.gr/kekmit

Διάφορα