Με τροποποιητική απόφαση του Υπουργείου εργασίας αλλάζουν οι προθεσμίες της δράσης «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

(Πατήστε  ΕΔΩ για να κάνετε αίτηση συμμετοχής!)

Πιο συγκεκριμένα, τροποποιούνται τόσο οι προθεσμίες λήξης ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης, όσο και η περίοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου:

  • Η λήξη του φυσικού αντικειμένου ορίζεται στις 20.6.2020.
  • Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την διαδικασία A λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59
  • Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την διαδικασία B λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.
  • Το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης αρχίζει το αργότερο την 25η/4/2020 με την υποχρεωτική διαβίβαση των κωδικών πρόσβασης στο Ο.Σ.Τ.Κ. από πλευράς παρόχου κατάρτισης προς τους ωφελούμενους, των οποίων οι επιταγές κατάρτισης έχουν ενεργοποιηθεί και ολοκληρώνεται το αργότερο έως και τις 31/05/2020.
  • Οι εξετάσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των επανεξετάσεων πιστοποίησης, θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο έως τις 20/06/2020. Οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργούνται εντός τριών (3) ημερών από την προηγούμενη εξέταση.
  • Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, εντός της προθεσμίας ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης το αργότερο έως τις 25/04/2020.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.

Πατήστε  ΕΔΩ για να κάνετε αίτηση συμμετοχής!

Επικοινωνία

ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
Πιστοποιημένη Κε.Δι.Βι.Μα.2  από 1995
ΕΔΡΑ: Λεωφ. Φυλής 146, 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τηλ. 210-2486041-2, 2102482276
Email: mit@mitnet.gr, www.mitnet.gr/kekmit

Διάφορα