"Αποστολή του Ε.Κ.Τ. είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρησιακού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και ισότητας των ευκαιριών καθώς και επένδυση στους ανθρώπινους πόρους"

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

2005, MEDIAWORKS all rights reserved