ΚΕΚ-ΜΙΤ ΑΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
Διοίκηση - Οικονομία
Πληροφορική - Πολυμέσα
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΤΡΑ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΕυρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες

Υποδομή και χώροι


Εκπαιδευτική εμπειρία


Κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες


Πληροφορίες για τη λειτουργία των Κ.Ε.Κ.ο ΚΕΚ-ΜΙΤ συμμετέχει σε δραστηριότητες στα πλαίσια της Κοινοτικής πρωτοβουλίας "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" σε συνεργασία με Εθνικούς και Διακρατικούς εταίρους. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη πέντε έργα, στα οποία το ΚΕΚ έχει αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις:


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FORUM (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: HORIZON - A.M.E.A.)

Κατασκευή CD εκμάθησης κινηματικής (νοηματικής) γλώσσας

Το τελικό προϊόν (CD-ROM) θα περιέχει μία σειρά διδακτικών μαθημάτων ελληνικής κινηματικής γλώσσας με τίτλο: Γνωριμία με την κινηματική (Νοηματική) γλώσσα και υπότιτλο: Βασικός κύκλος μαθημάτων ελληνικής κινηματικής (νοηματικής) γλώσσας για διευκόλυνση της επικοινωνίας με κωφά άτομα στο εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον. Το CD αυτό αναπτύσσεται σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και διερμηνείς κινηματικής (νοηματικής) γλώσσας, σε συνεργασία με ομάδα εκπαιδευομένων στην κινηματική (νοηματική) γλώσσα και με την τεχνική στήριξη της ΜΙΤ ΑΕ.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTEWORK (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΗORIZON - Παλιννοστούντες)

Στα πλαίσια του έργου αυτού, το ΚΕΚ-ΜΙΤ έχει αναλάβει τις ακόλουθες δράσεις:
  • Ίδρυση, Δημιουργία & Λειτουργία Κέντρων Πληροφόρησης και Στήριξης Παλιννοστούντων
  • Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για Εργοδότες
  • Δημιουργία πακέτου οργάνωσης και διαχείρισης Κέντρων (με εκπαιδευτική διάσταση για εξ αποστάσεως εκπαίδευση)
  • Μελέτη δημιουργίας, οργάνωσης και λειτουργίας εταιρείας Εισαγωγών - Εξαγωγών
  • Συμβουλευτική στήριξη επιχειρηματικών δράσεων εκπαιδευομένων προγράμματος
  • Γραμματειακή στήριξη πρωτοβουλιών εκπαιδευομένων προγράμματοςΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ROMA (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΗΟRIZON/Λοιπές Ομάδες - Τσιγγάνοι)

Ανάπτυξη & Λειτουργία Βάσης Πληροφοριών για Τσιγγάνους σε θέματα δημόσιας διοίκησης και αντιμετώπισης καθημερινών προβλημάτων


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝ - WOMEN IN NETWORK (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: NOW)

Ανάπτυξη Τηλεματικού Δικτύου υποστήριξης γυναικών


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROTOURIST (ΑDAPT)
  • Δημιουργία Βάσης Δεδομένων & Δικτύου στο Ν. Χαλκιδικής
  • Μελέτη Αγοράς Εργασίας στο Ν. Χαλκιδικής


| Mit Net | KEK-MIT Home | Επιστροφή στην αρχή της σελίδας |

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας...