ΚΕΚ-ΜΙΤ ΑΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
Διοίκηση - Οικονομία
Πληροφορική - Πολυμέσα
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΤΡΑ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΚοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες

Υποδομή και χώροι


Εκπαιδευτική εμπειρία


Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες


Πληροφορίες για τη λειτουργία των Κ.Ε.Κ.ο ΚΕΚ-ΜΙΤ υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης στα πλαίσια της Κοινοτικής πρωτοβουλίας "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" στο λειτουργικό πρόγραμμα "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ". Οι δράσεις στις οποίες εμπλέκεται το ΚΕΚ, αφορούν:

  • Προκατάρτιση
  • Κατάρτιση
  • Προώθηση της απασχόλησης

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Στήριξης Εμπορικού Δικτύου ΑΜΕΑ

Horizon/ΑΜΕΑ

2

Εκπαίδευση Κωφών στη χρήση Multimedia

Horizon/ΑΜΕΑ

3

Εκπαίδευση Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Horizon/ΑΜΕΑ

4

Οργάνωση & Διοίκηση ΜΜΕ

ADAPT

5

Σύμβουλοι ΜΜΕ

Αποκλ./Παλιννοστούντες

6

΄Ιδρυση &Λειτουργία ατομικών Επιχειρήσεων

Αποκλ./Παλιννοστούντες

7

Ηλεκτρονική Σχεδίαση Εντύπου

Αποκλ./Παλιννοστούντες

8

Λογιστές - Φοροτεχνικοί(Θεσ/νίκη)

Αποκλ./Παλιννοστούντες

9

Νέοι επιχειρηματίες. Δημιουργία Επιχειρήσεων(Αττική)

Αποκλ./Λοιπ. Ομάδες Τσιγγάνοι

10

Νέοι επιχειρηματίες. Δημιουργία Επιχειρήσεων(Δυτ.Ελλάδα)

Αποκλ./Λοιπ. Ομάδες Τσιγγάνοι

11

Αυτοματισμός Γραφείου

Αποκλ./ΑΜΕΑ

12

Ηλεκτρονική Τυπογραφία

Αποκλ./ΑΜΕΑ

13

Ηλεκτρονική Τυπογραφία

Αποκλ./ΑΜΕΑ

14

Multimedia

Αποκλ./ΑΜΕΑ

15

Telemarketing

Αποκλ./ΑΜΕΑ

16

Multimedia

Αποκλ./ΑΜΕΑ

17

Aυτοματισμός Γραφείου

Αποκλ./ΑΜΕΑ

| Mit Net | KEK-MIT Home | Επιστροφή στην αρχή της σελίδας |

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας...